Aktuellt

Våren 2020 har jag delvis varit föräldraledig, delvis läst in ljudböcker och deltagit i Dramalabbets Monologakuten 2020 via Zoom. I juli spelar jag in informationsfilm med Pophunters och lite barnteater med Teater Tabberas.

I höst kommer jag att spela först med Uppsalas Fria Teater och sedan med Polar Eclipse Theatre. Mer info kommer om detta!

Törn-Rosa, Teater Tabberas

5,6 juli spelar jag Törn-Rosa med Teater Tabberas

Foto Maj Staberg- Dalman

Jag läser kontinuerligt in ljudböcker. Om du går in på bibliotek eller ljudbokssighter och söker på mitt namn hittar du flera av de böcker jag läst in. 

På Facebook finns de senaste uppdateringarna. 

facebook
artistkatalogen
imbd